‘Truckparkings zijn een groeimarkt’

IMG 8637Bron: Nieuwsblad Transport, 23 juli 2019. Auteur: Mart Jochemsen.

Brussel heeft deze maand een subsidie van 3,7 miljoen euro toegekend aan het consortium SecureNL voor de aanleg van ongeveer achthonderd nieuwe vrachtwagenparkeerplaatsen op vier locaties in Nederland. De provincie Zuid-Holland is aanjager van het project. Beleidsmedewerker Maarten van der Meide licht toe.

Wat zegt de wetgever over het parkeren van vrachtwagens bij autosnelwegen?

De verzorgingsplaatsen zijn bedoeld voor de verkorte dagelijkse rust en niet voor de lange, tweewekelijkse rust. Vrachtwagenchauffeurs die langere tijd willen rusten, kunnen terecht op beveiligde particuliere parkeerplaatsen, meestal dicht bij de snelweg. Die beschikken over extra voorzieningen, zoals een restaurant, een douche en wifi. Bovendien zijn deze parkeerplaatsen beveiligd waardoor de kans op ladingdiefstal wordt verkleind.

Wat is het huidige aanbod en hoe groot is de actuele behoefte aan truckparkeerplaatsen?

Ik weet ze voor de Oost-en Zuidoost-corridors, globaal A15, A16, A58 en A67. Deze cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Studio Bereikbaar. Het gaat om 1642 plekken op verzorgingsplaatsen. Private parkings (gecertificeerd en ongecertificeerd) bieden 2809 plaatsen. Totaal dus 4451. De behoefte is ongeveer 2400 extra parkeerplaatsen op private truckparkings richting het jaar 2025. Dit aantal is gebaseerd op het uitgangspunt dat chauffeurs ook voor de dagelijkse nachtrust meer dan nu gebruik gaan maken van de private beveiligde parkings.

Met het Europese geld komen er nu achthonderd nieuwe vrachtwagenparkeerplaatsen. Dat is een nieuwe parking bij Dordrecht. En bestaande parkeerplaatsen, de Maasvlakte Plaza bij Rotterdam, Nobis Asten in Brabant en Truckstop Venlo worden uitgebreid. Waarom duurt dat vier jaar?

Dat zal een gemiddelde zijn. Het kan sneller, maar ook nog langer duren. De benodigde tijd is afhankelijk van het in bezit krijgen van gronden, het doorlopen van de juiste juridische procedures, bestemmingsplannen, bestuurlijk commitment en de civieltechnische aanleg van de verharde terreinen. Maar de grootste is die van het Havenbedrijf. Die is begin volgend jaar gereed. In Asten loopt het juridisch traject nog en in Dordrecht het bestuurlijk traject.

Hoe zit het, buiten het Europese geld, met commerciële initiatieven?

Feitelijk is de inrichting van beveiligde parkeerterreinen aan de exploitant. Dit wordt gestimuleerd door de overheden. Er wordt gewerkt aan een Europese standaard voor veilige en beveiligde parkeerterreinen welke vier beveiligingsniveaus omvat. Hoe drukker de corridor, hoe meer behoefte er is aan parkeerterreinen. Dus steeds interessanter voor de exploitant. Hier is ook duidelijk sprake van een groeimarkt. Steeds meer grote partijen, zoals Volker Stevin, tonen interesse.

Is er coördinatie in de plek waar die terreinen komen?

De VZP’s zijn om de twintig kilometer gepland en aangelegd door Rijkswaterstaat en bevinden zich ook langs minder drukke wegen. De coördinatie van private truckparkings is formeel nergens belegd. Hier is toch sprake van marktwerking. Dat ziet men ook terug in de prijzen die berekend worden. De ene keer – als je er eet – bijna gratis, een andere keer tot 17,50 euro per nacht.

Hoe wordt er ingespeeld op de Brexit en op de mogelijke no-deal?

Dat zorgt zeker voor meer verkeer op de wegen en extra druk op de parkeervoorzieningen. Daarom wordt nu al ingespeeld met buffercapaciteit. Het Havenbedrijf zorgt voor drie tijdelijke plekken aan de zuidkant van Rotterdam en twee aan de noordkant. Er is, mag ik gerust zeggen, goed geanticipeerd.

In de bebouwde kom gelden vaak aparte regels. Hoe moet een chauffeur die herkennen?

De regels voor het parkeren van een vrachtauto binnen de bebouwde kom verschillen per gemeente. Er zijn al veel gemeenten die artikel 5.1.7 (parkeren van grote voertuigen) van hun APV gebruiken om grote voertuigen te weren uit de bebouwde kommen.

Wat is het Consortium ‘SecureNL’ en welke rol speelt de provincie Zuid-Holland hierin?

Het consortium is een tijdelijk vehikel. Het is puur opgericht voor de subsidieaanvraag en de uitvoering. Daarna is het klaar. Het gaat alleen om deze vier parkings. Daarvan liggen er twee in Zuid-Holland. De provincie is coördinator en verzorgt de communicatie met Europa. Het gaat allemaal om die subsidie, dus meer geld voor de bedrijven.

Zijn er al plannen voor de verdere toekomst?

De rol van de provincie houdt na de inrichting van de vier parkeervoorzieningen bij Rotterdam, Dordrecht, Venlo en Asten op. Er wordt natuurlijk wel vooruit gedacht. Bijvoorbeeld over digitalisering. Die wordt steeds belangrijker. Route-informatiesystemen moeten chauffeurs wijzen op parkeerplekken in de buurt en op het aantal beschikbare plekken. Dan kan de chauffeur zelf de afweging maken om te stoppen of nog even door te rijden. En het is een prima oplossing voor chauffeurs die de taal niet spreken.


phone +31 (0)88 166 9600 (24/7 bereikbaar)

Privacy Policy

KANTOORADRES

Hazeldonk 6035
4836 LA  Breda

(alleen toegankelijk met personenauto’s)